Minta Khatri is a first song from minta’s shudhkala ep (” minta khatri lyrics “)
Subscribe to minta

Minta khatri lyrics

Play song and enjoy! Lyrics

kay karto me ka karto me yachi utar tula denar naki pahli anek swapne pratyek ratri je hotil purna yachi mala khatri

mala mahit ahe me ahe kon negativity karto me ignore adhi khayche je bhav ata dakhvtat olakh they dont know me well but i m still well known underground hip hop hach majha zone atrangi majhi life pan black and white post jivnat ulhadhal chalte har roz swapnanich mjya udavli majhi zhop doley ugad  bagh kayahe  samor aplyatarenekar swatacha upyog hasil hoel sarva kahi jara dher thevati ghai sankatat jai  this is for sure chala bhai kara try tumhi tumchi chaal ajj  lok olakhtat karan hard apla kaam ha mi asto shaaant karan khup yetat vichaar ha mi asto shaaant nahi tar hoshil tu samapt

kay karto me ka karto me yachi utar tula denar naki pahli anek swapne pratyek ratri je hotil purna yachi mala khatrimala bolatat  lok karu nako time waste mala ahe budhi me kartoye invest masterplan nahi majyat ahe patience fame havi asti tar kele aste collaborations me rahto asach jasa hoto adhi badalo nahi kadhi konasathi majya ganyat aste varanan majich ani vichar he ji dokyat dhavti dunyadari karne baki rappers kaam rappers nalaayk hey asal jivnaat ganyat matra hustle lihtaat chorya chamarya karun sabhyata shikavtat freeverse chya nanatar harvalo andarat jahala maza punarjanma 3 varshani paha gati thodi halu pan thmbla nahi parvaas pretyek valani shiklo me navin dhadaaa

kay karto me ka karto me yachi utar tula denar naki pahli anek swapne pratyek ratri je hotil purna yachi mala khatri

Added by

Rapper

SHARE

Comments are off this post